Adventní koncert žáků 9. prosince 2018

08.02.2019

Tóny houslí a Ejhle, Hospodin přijde. Touto skladbou, kterou z kůru přednesl Jiří Lexman, byl zahájen 9. prosince Adventní koncert žáků Základní umělecké školy Zábřeh v kostele sv. Barbory.

Toto tradiční setkání se těšilo opět veliké přízni přátel hudby a adventu, a všichni protagonisté měli radost ze zaplněného prostoru kostela. Zvukovou pestrost a rozmanitost dodala koncertu komorní tělesa. Slavnostní dynamikou Händelovy Vodní hudby a Gabriel’s oboe Enrica Morriconeho rozeznělo kostel sv. Barbory žesťové kvinteto. Příčná flétna, hoboj a violoncello se spojily v trio, které předneslo Triosonate F dur od Johanna Christopha Pepusche. Smyčcové kvarteto nacvičilo Jesu Joy of Our Desiring Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavé aranžmá přineslo seskupení kontrabasu, kytary a smyčcového kvarteta, které doprovázelo zpěv písně I Cried For You od Katie Meluy. Svěží klavírní trio ve složení housle, violoncello a klavír zahrálo Hornpipe Franka Bridgeho. V sólovém výstupu zazněl také klavír, housle a příčná flétna. Závěr koncertu patřil pěveckému komornímu sboru, který osobitým pojetím písní zapůsobil jako pohlazení a naladil posluchače na nadcházející sváteční období.

K hudbě patřily i působivé verše, jež přednesla Eva Vurstová, která tímto odpoledním adventním časem provázela.