Informace pro rodiče

Úplata za vzdělávání

          Úplata za vzdělávání (školné) se platí převodem na účet nebo hotově (v kanceláři školy) pololetně a její výši stanovuje ředitel školy dle §8 vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. Úplatu za vzdělávání je nutné uhradit za první pololetí do 30. září a za druhé pololetí do 28. února. Nedodržení termínu k uhrazení úplaty za vzdělávání za dané období je důvodem k vyloučení žáka ze školy.
         Na začátku školního roku platí žák zápisné ve výši 10 Kč.
         Žákům, kteří hradí dvě a více úplat za vzdělávání (studium více studijních zaměření či oborů, navštěvují-li školu sourozenci), po předložení potvrzení z ÚP pracoviště státní sociální podpory o tom, že jejich rodina pobírá sociální příplatek, poskytne škola 20% slevu.

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory