Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o vzdělávání v ZUŠ Zábřeh. Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli zařadit ke studiu všechny uchazeče, kteří projevili zájem o studium některého námi nabízeného oboru, přestože jsme stanovenou cílovou kapacitu (820 žáků) zcela naplnili. Stává se, že v září ke studiu z různých důvodů nenastoupí všichni současní nebo nově přijatí žáci. V takových případech oslovujeme a posléze zařazujeme ke studiu ty zájemce, kteří jsou uvedeni v seznamu nezařazených uchazečů o studium.

Vážení rodiče, jako potvrzení vážného zájmu vašeho dítěte o studium na naší škole Vás žádáme o uhrazení poplatku za vzdělávání (školné) za 1. pololetí školního roku 2019/2020 do 23. srpna 2019, číslo účtu 58 99 67 02 07/0100. Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu je uveden v tabulce.

V případě, že školné nebude uhrazeno do stanoveného data, bude Vaše místo nabídnuto dalším zájemcům v pořadí.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat o osobní návštěvu ZUŠ bezprostředně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení za účelem vyzvednutí rozhodnutí o přejetí/nepřijetí ke studiu. Při této návštěvě nabízíme rodičům nezařazených dětí i možnost individuální konzultace a hledání řešení dané situace s vedením školy.

S úctou

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel školy

 

ZAŘAZENÍ  NOVÝCH  ŽÁKŮ pro šk. rok 2019/2020

  Kód pro přijímací řízení Studijní zaměření Zařazen do třídy učitele Pobočka MPV VS Částka
1. HOZB 016 Hra na bicí Komárek Vít Školská 5725 1260,00
2. HOZD 036 Hra na zobcovou flétnu Pavlíková Blanka Školská 5772 1260,00
3. HOZD 051 Hra na baryton, tenor Václav Lukáš, MgA. Školská 5780 1260,00
4. HOZD 056 Hra na zobcovou flétnu Vepřek Lubomír Školská 5773 1260,00
5. HOZD 071 Hra na zobcovou flétnu Václav Lukáš, MgA. Školská 5855 1260,00
6. HOZD 072 Hra na saxofon Effenbergerová Libuše Školská 5765 1260,00
7. HOZD 094 Hra na fagot Mynářová Karolína, Mgr. Školská 5781 1260,00
8. HOZD 140 Hra na zobcovou flétnu Václav Lukáš, MgA. Školská 5777 1260,00
9. HOZD 161 Hra na zobcovou flétnu Václav Lukáš, MgA. Školská 5775 1260,00
10. HOZD 162 Hra na pozoun Václav Lukáš, MgA. Školská 5764 1260,00
11. HOZD 171 Hra na zobcovou flétnu Václav Lukáš, MgA. Školská 5776 1260,00
12. HOZD 179 Hra na zobcovou flétnu Vepřek Lubomír Školská 5849 1260,00
13. HOZE 077 Hra na EKN Čermák Ivo, Bc. Školská 5726 1260,00
14. HOZE 085 Hra na EKN Havelka Bohumil Školská 5729 1260,00
15. HOZE 099 Hra na EKN Čermák Ivo, Bc. Školská 5727 1260,00
16. HOZE 115 Hra na EKN Čermák Ivo, Bc. Školská 5728 1260,00
17. HOZK 017 Hra na kytaru Kuzníková Jana Školská 5755 1260,00
18. HOZK 018 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Školská 5757 1260,00
19. HOZK 040 Hra na kytaru John Petr Školská 5753 1260,00
20. HOZK 041 Hra na kytaru John Petr Školská 5754 1260,00
21. HOZK 111 Hra na kytaru Kuzníková Jana Školská 5756 1260,00
22. HOZK 143 Hra na kytaru Hiklová Terezie, Mgr. Školská 5759 1260,00
23. HOZK 149 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Školská 5758 1260,00
24. HOZKL 008 Hra na klavír Vurstová Eva Školská 5738 1260,00
25. HOZKL 012 Hra na klavír Čermáková Lenka Školská 5739 1260,00
26. HOZKL 014 Hra na klavír Čermáková Lenka Školská 5743 1260,00
27. HOZKL 020 Hra na klavír Stejskalová Zdislava Školská 5740 1260,00
28. HOZKL 029 Hra na klavír Stejskalová Jana Školská 5741 1260,00
29. HOZKL 031 Hra na klavír Stejskalová Zdislava Školská 5751 1260,00
30. HOZKL 037 Hra na klavír Stejskalová Jana Školská 5742 1260,00
31. HOZKL 038 Hra na klavír Stejskalová Jana Školská 5745 1260,00
32. HOZKL 058 Hra na klavír Vurstová Eva Školská 5744 1260,00
33. HOZKL 064 Hra na klavír Vintrová Marie, Mgr. Školská 5752 1260,00
34. HOZKL 089 Hra na klavír Stejskalová Jana Školská 5749 1260,00
35. HOZKL 118 Hra na klavír Vurstová Eva Školská 5750 1260,00
36. HOZKL 155 Hra na klavír Krásná Sabina Školská 5748 1260,00
37. HOZKL 172 Hra na klavír Stejskalová Zdislava Školská 5747 1260,00
38. HOZKL 177 Hra na klavír Čermáková Lenka Školská 5746 1260,00
39. HOZS 006 Hra na kontrabas Kolčava František, Mgr. Školská 5733 1260,00
40. HOZS 028 Hra na housle Balcarová Hana Školská 5851 1260,00
41. HOZS 076 Hra na housle Ševčíková Marie, MgA. Školská 5850 1260,00
42. HOZS 080 Hra na housle Ševčíková Marie, MgA. Školská 5732 1260,00
43. HOZS 093 Hra na housle Balcarová Hana Školská 5852 1260,00
44. HOZS 114 Hra na housle Ševčíková Marie, MgA. Školská 5853 1260,00
45. HOZZ 062 Sólový zpěv Hadová Lenka Školská 5792 1260,00
46. HOZZ 086 Sólový zpěv Hadová Lenka Školská 5794 1260,00
47. HOZZ 107 Sólový zpěv Grúzová Eva, Mgr. Školská 5795 1260,00
48. HOZZ 130 Sólový zpěv Johnová Hana Školská 5797 1260,00
49. HOZZ 133 Sólový zpěv John Petr Školská 5796 1260,00
50. HOZZ 137 Sólový zpěv Hadová Lenka Školská 5793 1260,00
51. HOZZ 144 Sólový zpěv Hadová Lenka Školská 5800 1260,00
52. HOZZ 147 Sólový zpěv Hadová Lenka Školská 5799 1260,00
53. HOZZ 173 Sólový zpěv John Petr Školská 5798 1260,00
54. HOZZ 180 Sólový zpěv John Petr Školská 5803 1260,00

 

55. LDOZ 043 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5784 510,00
56. LDOZ 060 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5782 510,00
57. LDOZ 069 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5783 510,00
58. LDOZ 090 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5785 510,00
59. LDOZ 092 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5789 510,00
60. LDOZ 110 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5788 510,00
61. LDOZ 135 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5787 510,00
62. LDOZ 160 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5786 510,00
63. LDOZ 182 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5791 510,00
64. LDOZ 183 Literárně dramatický obor Martykánová Ivana, Mgr. Školská 5790 510,00

 

65. TOZ 002 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5807 760,00
66. TOZ 009 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5806 760,00
67. TOZ 027 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5808 760,00
68. TOZ 033 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5805 760,00
69. TOZ 055 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5804 760,00
70. TOZ 070 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5810 760,00
71. TOZ 078 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5809 760,00
72. TOZ 123 Taneční obor Kuzník René, BcA. Školská 5802 760,00

 

73. VOZ 010 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5826 860,00
74. VOZ 011 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5822 860,00
75. VOZ 023 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5821 860,00
76. VOZ 039 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5823 860,00
77. VOZ 050 Výtvarný obor Knitl Jan, Mgr. Školská 5814 860,00
78. VOZ 052 Výtvarný obor Knitl Jan, Mgr. Školská 5816 860,00
79. VOZ 057 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5813 860,00
80. VOZ 074 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5811 860,00
81. VOZ 079 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5824 860,00
82. VOZ 088 Výtvarný obor Knitl Jan, Mgr. Školská 5827 860,00
83. VOZ 097 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5815 860,00
84. VOZ 102 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5817 860,00
85. VOZ 113 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5819 860,00
86. VOZ 125 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5825 860,00
87. VOZ 126 Výtvarný obor Balcárková Zuzana Školská 5820 860,00
88. VOZ 136 Výtvarný obor Knitl Jan, Mgr. Školská 5815 860,00
89. VOZ 165 Výtvarný obor Knitl Jan, Mgr. Školská 5812 860,00

 

Pobočka (MPV) Postřelmov
90. HOPKL 001 Hra na klavír Řeháková Zuzana, Mgr Postřelmov 5737 1260,00
91. HOPKL 002 Hra na klavír Řeháková Zuzana, Mgr Postřelmov 5735 1260,00
92. HOPKL 003 Hra na klavír Řeháková Zuzana, Mgr Postřelmov 5734 1260,00
93. HOPKL 005 Hra na klavír Řeháková Zuzana, Mgr Postřelmov 5736 1260,00
94. HOPD 004 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Postřelmov 5769 1260,00
95. HOPD 007 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Postřelmov 5770 1260,00
Pobočka (MPV) Bušín
96. HOBD 001 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Bušín 5768 1260,00
97. HOBD 002 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Bušín 5767 1260,00
Pobočka (MPV) Štíty
98. HOSK 002 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Štíty 5761 1260,00
99. HOSK 003 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Štíty 5763 1260,00
100. HOSK 004 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Štíty 5760 1260,00
101. HOSK 007 Hra na kytaru Davidová Zdeňka, Mgr. Štíty 5762 1260,00
102. HOSD 005 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Štíty 5779 1260,00
103. HOSD 009 Hra na zobcovou flétnu Mikušková Kristýna Štíty 5778 1260,00
104. HOSE 008 Hra na EKN Havelka Bohumil Štíty 5730 1260,00
105. HOSE 011 Hra na EKN Havelka Bohumil Štíty 5731 1260,00
106. HOSZ 010 Sólový zpěv Grúzová Eva, Mgr. Štíty 5801 1260,00

 

 

NEZAŘAZENÍ UCHAZEČI O STUDIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020
1. HOZD 003 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
2. HOZD 005 Hra na příčnou flétnu nezařazen
3. HOZD 025 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
4. HOZD 026 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
5. HOZD 030 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
6. HOZD 032 Hra na trubku nezařazen
7. HOZD 068 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
8. HOZD 096 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
9. HOZD 112 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
10. HOZD 116 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
11. HOZD 127 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
12. HOZD 134 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
13. HOZD 141 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
14. HOZD 157 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
15. HOZD 174 Hra na zobcovou flétnu nezařazen
16. HOZB 175 Hra na bicí nezařazen
17. HOZE 150 Hra na EKN nezařazen
18. HOZK 073 Hra na kytaru nezařazen
19. HOZK 083 Hra na kytaru nezařazen
20. HOZK 117 Hra na kytaru nezařazen
21. HOZK 122 Hra na kytaru nezařazen
22. HOZK 131 Hra na kytaru nezařazen
23. HOZK 146 Hra na kytaru nezařazen
24. HOZK 164 Hra na kytaru nezařazen
25. HOZKL 001 Hra na klavír nezařazen
26. HOZKL 021 Hra na klavír nezařazen
27. HOZKL 024 Hra na klavír nezařazen
28. HOZKL 049 Hra na klavír nezařazen
29. HOZKL 063 Hra na klavír nezařazen
30. HOZKL 084 Hra na klavír nezařazen
31. HOZKL 091 Hra na klavír nezařazen
32. HOZKL 104 Hra na klavír nezařazen
33. HOZKL  105 Hra na klavír nezařazen
34. HOZKL 108 Hra na klavír nezařazen
35. HOZKL 145 Hra na klavír nezařazen
36. HOZKL 153 Hra na klavír nezařazen
37. HOZKL 156 Hra na klavír nezařazen
38. HOZKL 168 Hra na klavír nezařazen
39. HOZKL 176 Hra na klavír nezařazen
40. HOZKL 178 Hra na klavír nezařazen
41. HOZS 095 Hra na housle nezařazen
42. HOZS 129 Hra na housle nezařazen
43. HOZS 139 Hra na housle nezařazen
44. HOZZ 022 Sólový zpěv nezařazen
45. HOZZ 066 Sólový zpěv nezařazen
46. HOZZ 100 Sólový zpěv nezařazen
47. HOZZ 106 Sólový zpěv nezařazen
48. HOZZ 120 Sólový zpěv nezařazen
49. HOZZ 152 Sólový zpěv nezařazen
50. HOZZ 154 Sólový zpěv nezařazen
51. TOZ 015 Taneční obor nezařazen
52. TOZ 034 Taneční obor nezařazen
53. TOZ 035 Taneční obor nezařazen
54. TOZ 042 Taneční obor nezařazen
55. TOZ 046 Taneční obor nezařazen
56. TOZ 047 Taneční obor nezařazen
57. TOZ 053 Taneční obor nezařazen
58. TOZ 061 Taneční obor nezařazen
59. TOZ 065 Taneční obor nezařazen
60. TOZ 067 Taneční obor nezařazen
61. TOZ 101 Taneční obor nezařazen
62. TOZ 103 Taneční obor nezařazen
63. TOZ 109 Taneční obor nezařazen
64. TOZ 119 Taneční obor nezařazen
65. TOZ 121 Taneční obor nezařazen
66. TOZ 124 Taneční obor nezařazen
67. TOZ 138 Taneční obor nezařazen
68. TOZ 142 Taneční obor nezařazen
69. TOZ 151 Taneční obor nezařazen
70. VOZ 004 Výtvarný obor nezařazen
71. VOZ 007 Výtvarný obor nezařazen
72. VOZ 013 Výtvarný obor nezařazen
73. VOZ 019 Výtvarný obor nezařazen
74. VOZ 045 Výtvarný obor nezařazen
75. VOZ 048 Výtvarný obor nezařazen
76. VOZ 054 Výtvarný obor nezařazen
77. VOZ 081 Výtvarný obor nezařazen
78. VOZ 082 Výtvarný obor nezařazen
79. VOZ 087 Výtvarný obor nezařazen
80. VOZ 098 Výtvarný obor nezařazen
81. VOZ 132 Výtvarný obor nezařazen
82. VOZ 166 Výtvarný obor nezařazen
83. VOZ 169 Výtvarný obor nezařazen
84. VOZ 170 Výtvarný obor nezařazen
Pobočka (MPV) Postřelmov
85. HOPKL 006 Hra na klavír nezařazen
Pobočka (MPV) Štíty
86. HOSK 001 Hra na kytaru nezařazen
87. HOSKL 006 Hra na klavír nezařazen