Podzimní koncert žáků 14. 11. 2018

02.01.2019

Také naše škola se připojila k oslavám stoletého výročí vzniku Československé republiky. Jana Kuzníková v průvodním slovu k Podzimnímu koncertu žáků ZUŠ Zábřeh zavzpomínala na události minulých let, osudové osmičkové roky a připomněla posluchačům významné osobnosti, které ovlivnily myšlení lidí, politiku, sport nebo umění a výrazně se zapsaly do dějin českého a slovenského národa.

Tento koncert rozezněli hudbou žáci klavírního, pěveckého, smyčcového a dechového oddělení. Na programu byla díla soudobých českých i zahraničních autorů. Nesměla chybět jména, jakými jsou Wolfgang Amadeus Mozart nebo Johann Sebastian Bach, z českých autorů to byla vzpomínka na Bohuslava Martinů nebo lidová píseň, patřící k českým národním pokladům. Úplně poprvé měli posluchači možnost poslechnout si kontrabas, který zazněl v podání Kryštofa Kolčavy ve skladbě Bourreé od George Muffata.

Děkujeme všem žákům i jejich pedagogům za příjemný hudební zážitek a srdečně zveme na Adventní koncert, který se uskuteční 9. prosince v 15 hodin v kostele sv. Barbory.