Koncert kytarového oddělení 6. 3. 2019

06.03.2019

Ve středu 6. března proběhl v koncertním sále Základní umělecké školy Zábřeh koncert žáků kytarového oddělení. Diváci, kteří hlediště zaplnili téměř do posledního místa, měli možnost zhlédnout reprezentativní výkony nejen sólových interpretů, ale i komorních her, či dokonce celých kytarových orchestrů. Koncert zahájilo Staropolským tancem chlapecké kytarové trio ze třídy paní učitelky Jany Kuzníkové, která současně celým večerem návštěvníky provázela. V první části hudebního podvečera se představili sólisté ze tříd učitelky Jany Kuzníkové, Jolany Paličkové a učitele Jana Holoty i dueta kytarová či smíšená. Libé tóny příčné flétny v podání milých hostů, žákyň učitelky Veroniky Kolářové, společně s kytaristkami ze třídy učitelky Zdeňky Davidové zpestřily jinak ryze kytarový večer skladbami romantických autorů i líbivými melodiemi filmovými.

Druhá část koncertu byla věnována početným kytarovým orchestrům. Jako první se představilo domácí uskupení ZUŠ Zábřeh, v jehož podání pod taktovkou Jana Holoty zaznělo Tango Argentino soudobé autorky Annette Kruisbrink, melodie z filmu The Hobbit a seriálu Game of Thrones. Pozvání zahrát si na této kytarové přehlídce přijal i kytarový orchestr ZUŠ Šumperk. Ten pod vedením paní učitelky Elišky Strachotové předvedl mimo jiné část Allegro z koncertu G dur pro dvě mandolíny a orchestr barokního mistra Antonia Vivaldiho, načež sál roztančil vypalovačkou od kapely Queen s názvem Crazy Little Thing Called Love. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo pro diváky závěrečné vystoupení, kdy pódium úplně poprvé zaplnilo na čtyři desítky kytaristů. Oba orchestry společně rozezněly své nástroje a zahrály oblíbenou melodii z filmu Pelíšky, skladbu Sluneční hrob od Vladimíra Mišíka. Spokojení diváci poděkovali vystupujícím za neobyčejný zážitek dlouhým potleskem.